Tại sao chúng ta ném rác thải vào núi lửa để xử lý?

Tại sao chúng ta ném rác thải vào núi lửa để xử lý?

Núi lửa đang hoạt động chứa đầy dung nham có nhiệt độ khoảng 700 °C đến 1.200 °C. Với nhiệt độ này, nó có thể thiêu hủy mọi thứ giống như một lò đốt rác tự nhiên. Vậy tại sao chúng ta không dùng núi lửa để tiêu hủy rác?