Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia: Phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện

.
Nguồn: baophapluat.vn