Chuyện không ngờ về Đại tá 60 tuổi đóng vai chủ chứa của "Quỳnh búp bê"

.
Nguồn: baophapluat.vn