Đức để ngỏ khả năng bán vũ khí cho Ả rập Xê-út

.
Nguồn: baophapluat.vn