<div>Phát hiện quả bom dài hơn 1m dưới suối</div>

.
Nguồn: www.baogiaothong.vn